rss slogan rood zwart 1000px

platdakonder.jpgplatdakboven.jpgSelv om det allerede fins mange fallsikringssystemer for flate tak på markedet, skiller dette systemet seg ut ved hvor enkelt det er.
Det har lav vekt og er enkelt å montere.

RSS-systemet for flate tak er sertifisert i henhold til europeisk standard EN 13374 klasse A.

A-blad for flate tak
A-blad for flate tak inneholder avtaler for å begrense den fallfaren takarbeidere på flate tak utsettes for. Her anbefales rekkverk (kollektiv sikring) som går langt utover bruk av personlig verneutstyr. Se på flytskjemaene som er tatt med i A-bladet. Arbeidstilsynet kontrollerer strengt om disse etterkommes. Av flytskjemaene framgår det at det i svært mange tilfelle kreves bruk av rekkverk.

Dette RSS-systemet er en løsning som har sitt utspring i de kollektive forholdsreglene som nevnes i A-bladet for flate tak.

> Documentation

Concept & webdesign: mi68 waardecreatie - ©2003-2018 RSS - Disclaimer - Privacy policy - All RSS systems are designed and engineered by AJE B.V.

roof safety systems logo 160x83px